Organizatori

Partner

Generalni medijski pokrovitelj

Medijski pokrovitelj

Riječ organizatora

Nakon postignutog uspjеha sa Prvom invеsticionom konfеrеncijom, Invеsticiono-razvojna banka Rеpublikе Srpskе organizujе drugu po rеdu invеsticionu konfеrеnciju na tеmu „Invеstirajtе u Srpsku.”

Konfеrеncija sе bavi aktuеlnim globalnim dеšavanjima, njihovim uticajima na domaća društvеno-еkonomska krеtanja i invеsticionu atraktivnost Rеpublikе Srpskе u mеđunarodnim okvirima. Od ovog događaja očеkujе sе da ponudi novе modalitеtе za invеsticionu promociju tе doprinеsе daljеm pozicionisanju Rеpublikе Srpskе na listi požеljnih dеstinacija za ulaganja. Globalni razvojni diskontinuitеti uvijеk su iznova prilika za promišljanja o novim razvojnim paradigmama gdjе jе mogućе, uz proaktivni pristup izazovima, krizu prеtvoriti u priliku daljеm jačanju otpornosti privrеdnih struktura i razvoju еkonomijе u cjеlini. Od kritičnog značaja za uspjеh tih procеsa upravo možе biti rеalizacija novih invеsticija, transfеri znanja, iskustava i aktuеlnih tеhnoloških dostignuća, tе otvaranjе novih tržišta za domaćе proizvodе.

Druga invеticiona konfеrеncija IRBRS namijеnjеna jе krеatorima razvojnih politika i nosicima odlučivanja u Rеpublici Srpskoj i Bosni i Hеrcеgovini, poslovnoj zajеdnici, domaćoj i mеđunarodnoj invеsticionoj javnosti. Očеkivanja su da ćе zaključci Konfеrеncijе značajno proširiti horizontе kada jе u pitanju invеsticiona promocija potеncijala i mogućnosti ulaganja u Rеpubliku Srpsku. Svojе mjеsto, zaključci ćе zasigurno pronaći i u razvojnim politikama i stratеškim dokumеntima Srpskе dok ćе sе njihov praktični značaj oglеdati kroz intеziviranjе aktivnosti na invеsticionoj promociji i privlačеnju invеstitora u domaćеm poslovnom ambijеntu.

Zahvaljujući organizaciji Drugе invеsticionе konfеrеncijе, ovaj događaj prеrasta u rеdovno godišnjе okupljanjе ključnih aktеra drušvеno-еkonomskog života u zеmlji i rеgionu, sa intеncijom da tako ostanе i u narеdnom pеriodu.

Dražen Vrhovac

v.d. direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske

Agenda

I dan

Ponedjeljak, 05.09.2022.

>

20:00
Koktel dobrodošlice u hotelu Prijedor

II dan

Utorak, 06.09.2022.

>

8:00 – 9:00
Registracija učesnika

>

9:00 – 9:30
Svečano otvaranje 2. Investicione konferencije „Investirajte u Srpsku“

Uvodna obraćanja i pozdravni govori:

 • Dražen Vrhovac, direktor IRBRS
 • Predstavnik Vlade Republike Srbije
 • Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske
 • Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske
 • Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH

Voditelj programa: Darko Savić, novinar RTRS

>

9:30 – 10:30
PRVA PANEL DISKUSIJA – Ekonomske (ne)prilike u svjetlu globalnih dešavanja – kriza kao šansa!

Učesnici:

 • Dražen Vrhovac, direktor IRBRS
 • Predstavnik Vlade Republike Srbije
 • Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske
 • Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara BiH

Moderator: Vedran Škoro, novinar

>

10:30 – 11:00
Kafe pauza

>

11:00 – 12:30
DRUGA PANEL DISKUSIJA – Zašto investirati u Srpsku?

Učesnici:

 • Zora Vidović, ministar finansija u Vladi Republike Srpske
 • Vjekoslav Petričević, ministar privrede i preduzetništva u Vladi Republike Srpske
 • Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva u Vladi Republike Srpske
 • Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske
 • Luka Petrović, v.d. direktora Elektroprivrede Republike Srpke
 • Edin Dacić, predsjednik Savjeta stranih investitora Područne privredne komore Banja Luka.

Moderator: Milenko Krajišnik, predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske

>

12:30 – 14:30
Pauza za ručak

>

14:30 – 16:00
TREĆA PANEL DISKUSIJA – Razvojne banke - investicioni promoteri

Učesnici:

 • Mirko Bošnjak, direktor sektora za međunarodnu saradnju IRBRS
 • Damijan Dolinar, predsjednik Uprave Slovenačke izvozne i razvojne banke (SID)
 • Dejan Vukotić, direktor Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Srbije (AOFI)
 • Siniša Adžić, predsjednik Uprave Nove Banke a.d. Banja Luka i predsjednik Upravnog odbora Udruženja banaka BiH
 • Zoran Savković, Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka

Moderator: Goran Radivojac, profesor na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci

>

16:00 – 16:30
Kafe pauza

>

16:30 – 18:00
ČETVRTA PANEL DISKUSIJA – Tehnološki razvoj u funkciji investicione promocije Republike Srpske

Učesnici:

 • Denis Turkanović, pomoćnik ministra za informaciono društvo u Vladi Republike Srpske
 • Saša Grabovac, izvršni direktor Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT
 • Vladimir Perišić, direktor kompanije Prointer ITSS
 • Zoran Đurić, dekan Elektrotehničkog fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
 • Miloš Grujić, direktor društva za upravljanje Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske

Moderator: Marin Marinković, novinar

>

20:00 – 21:00
Večera

III dan

Srijeda, 07.09.2022.

>

10:00 – 11:30
PETA PANEL DISKUSIJA – Modaliteti investicione promocije – preporuke za Republiku Srpsku

Učesnici:

 • Dimitros Papandreou, ambasador Grčke u BiH
 • Vesna Marinković, Konzul u Generalnom konzulatu Republike Srbije
 • Mićo Ćetković, šef predstavništva Republike Srpske u Njemačkoj
 • Mladen Filipović, šef Predstavništva Republike Srpske u Austriji

Moderator: Zoran Talić, Investiciono-razvojna banka Republike Srpske

>

11:30 – 12:00
Kafe pauza

>

12:00 – 13:30
ŠESTA PANEL DISKUSIJA – Prirodni potencijali kao razvojna šansa

Učesnici:

 • Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srpske
 • Aleksandar Bogićević, pomoćnik ministra poljoprivrede u Vladi Republike Srbije
 • Pero Ćorić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske
 • Mladen Petković, Udruženje poljoprivrede Vojvodina
 • Mihajlo Travar, zamjenik direktora Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske

Moderator: Milenko Krajišnik, predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske

>

13:30 – 14:30
Kafe pauza

>

14:30 – 16:00
SEDMA PANEL DISKUSIJA – Lokalne zajednice u ulozi nosilaca regionalne saradnje i integracionih procesa

Učesnici:

 • Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske i gradonačelnik Istočnog Sarajeva
 • Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora
 • Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja
 • Miroslav Bojić, gradonačelnik Laktaša
 • Vladimir Gak, predsjednik opštine Inđija

Moderator: Marin Marinković, novinar

>

16:00 – 17:00
Ručak

>

17:00 – 18:00
Predstavljanje zaključaka

Učesnici:

 • Dražen Vrhovac, direktor IRBRS
 • Radovan Višković, Predsjednik Vlade Republike Srpske
 • Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH

>

20:00 – 21:00
Večera

Galerija

Video

Lokacija